تولید و فروش پالت چوبی و پالت پلاستیکی

محصولات آذر پالت:

پالت چوبی
پالت پلاستیکی
شماره تماس : 09121872085    -   09351872085    -   09101872085

قیمت پالت پلاستیکی به همراه مشخصات


پالت پلاستیکی به ابعاد 110*130 با رنگ های سفید، زرد و مشکی 
قیمت : 75000 تومان، 155000 تومان، 180000 تومان
پالت دست دوم در حد نو
پالت پلاستیکی 110*130
پالت پلاستیکی به ابعاد 100*120 با رنگ های آبی و سبز و مشکی
قیمت : 85000 تومان، 160000 تومان
پالت دست دوم در حد نو
پالت پلاستیکی 100*120
پالت پلاستیکی به ابعاد 80*120 با رنگ های آبی و سبز 
قیمت : 140000 تومان، 125000 تومان
پالت دست دوم در حد نو
 
پالت پلاستیکی 100*120
ابعاد 76*100*120 سانتی متر                
وزن خالص            500 گرم (- + ) 37 گرم
در حالت ثابت 3000 کیلو گرم
در حالت متحرک 1000 کیلو گرم
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگزینی در کانتینر 100 PCS
پالت
CODE 300 
ابعاد 76*100*120 سانتی متر
وزن خالص                                            (درب 250 گرم (+ -) 6.200 کیلوگرم ) 500 گرم (+ -) 38.200 کیلوگرم   
در حالت ثابت 3000 کیلو گرم
در حالت متحرک 1000 کیلو گرم
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگزینی در کانتینر 100 PCS
پالت
CODE 301

ابعاد 15*100*120 سانتی متر                
وزن خالص            250 گرم (- + ) 14.800 کیلو گرم
در حالت ثابت 2500 کیلو گرم
در حالت متحرک 600 کیلو گرم
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگزینی در کانتینر 400 PCS
پالت
CODE 123
 
ابعاد 15*100*120 سانتی متر                
وزن خالص            250 گرم (- + ) 15.300 کیلو گرم
در حالت ثابت 2500 کیلو گرم
در حالت متحرک 700 کیلو گرم
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگزینی در کانتینر 400 PCS
پالت
CODE 124

ابعاد 15*100*120 سانتی متر                
وزن خالص            250 گرم (- + ) 17.500 کیلو گرم
در حالت ثابت 3000 کیلو گرم
در حالت متحرک 1000 کیلو گرم
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگزینی در کانتینر 400 PCS
 
پالت
CODE 126
ابعاد                            15*100*120 سانتی متر                      
وزن خالص            250 گرم (- + ) 17.700 کیلو گرم
در حالت ثابت 3000 کیلو گرم
در حالت متحرک 1000 کیلو گرم
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگزینی در کانتینر 400 PCS
پالت
CODE 127
ابعاد                            15*80*120 سانتی متر                       
وزن خالص            250 گرم (- + ) 13کیلو گرم
در حالت ثابت 2000 کیلو گرم
در حالت متحرک 600 کیلو گرم
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگزینی در کانتینر 500 PCS
پالت
CODE 128
ابعاد                            17*80*120 سانتی متر                       
وزن خالص            250 گرم (- + ) 12.800کیلو گرم
در حالت ثابت 2000 کیلو گرم
در حالت متحرک 1000 کیلو گرم
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگزینی در کانتینر 500 PCS
پالت
CODE 131
ابعاد                            15*110*130 سانتی متر                       
وزن خالص            250 گرم (- + ) 27 کیلو گرم
در حالت ثابت 5000 کیلو گرم
در حالت متحرک 1500 کیلو گرم
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگزینی در کانتینر 320 PCS
پالت
CODE 132
ابعاد                            15*110*130 سانتی متر                       
وزن خالص            250 گرم (- + ) 23.500 کیلو گرم
در حالت ثابت 3000 کیلو گرم
در حالت متحرک 1250 کیلو گرم
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگزینی در کانتینر 320 PCS
پالت
CODE 133
ابعاد                            15*100*120 سانتی متر                       
وزن خالص            250 گرم (- + ) 10.450 کیلو گرم
در حالت ثابت 1000 کیلو گرم
در حالت متحرک 500 کیلو گرم
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگزینی در کانتینر 1000 PCS
پالت
CODE 134
ابعاد                            15*110*130 سانتی متر                       
وزن خالص            250 گرم (- + ) 14.650 کیلو گرم
در حالت ثابت 2500 کیلو گرم
در حالت متحرک 1250 کیلو گرم
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگزینی در کانتینر 350 PCS
پالت
CODE 135
ابعاد                            15*60*90 سانتی متر                       
وزن خالص            250 گرم (- + ) 6.500 کیلو گرم
در حالت ثابت 800 کیلو گرم
در حالت متحرک 400 کیلو گرم
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگزینی در کانتینر 1500 PCS
پالت
CODE 136
ابعاد                            15*80*120 سانتی متر                       
وزن خالص            250 گرم (- + ) 12.900کیلو گرم
در حالت ثابت 3000 کیلو گرم
در حالت متحرک 800 کیلو گرم
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگزینی در کانتینر 500 PCS
پالت
CODE 137
ابعاد                            15*100*120 سانتی متر                       
وزن خالص            250 گرم (- + ) 17.200کیلو گرم
در حالت ثابت 3000 کیلو گرم
در حالت متحرک 1000 کیلو گرم
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگزینی در کانتینر 400 PCS
CODE 138
ابعاد                            12*100*120 سانتی متر                       
وزن خالص            250 گرم (- + ) 6.600 کیلو گرم
در حالت ثابت 1000 کیلو گرم
در حالت متحرک 600 کیلو گرم
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگزینی در کانتینر 450 PCS
CODE 139
ابعاد                            15*70*100 سانتی متر                       
وزن خالص            250 گرم (- + ) 8.450 کیلو گرم
در حالت ثابت 1000 کیلو گرم
در حالت متحرک 500 کیلو گرم
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگزینی در کانتینر 1000 PCS
CODE 140
ابعاد                            15*80*120 سانتی متر                       
وزن خالص            250 گرم (- + ) 15.700کیلو گرم
در حالت ثابت 4000 کیلو گرم
در حالت متحرک 2000 کیلو گرم
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگزینی در کانتینر 500 PCS
پالت
CODE 141

قیمت پالت چوبی و پالت چوبی یورو به همراه مشخصات

پالت چوبی به ابعاد 110*130
قیمت : 50000 تومان الی 70000 تومان                 

قیمت پالت چوبی و پالت چوبی یورو به همراه مشخصات     

پالت چوبی به ابعاد 115*115
قیمت : 50000 تومان الی 60000 تومان
         پالت چوبی 115*115
پالت چوبی به ابعاد 100*120
قیمت : 30000 تومان الی 70000 تومان
پالت چوبی 115*115
پالت چوبی به ابعاد 100*100
قیمت : 30000 تومان الی 40000 تومان                                                          
پالت چوبی 100*100
پالت چوبی به ابعاد 120*80                                                                                
قیمت : 30000 تومان الی 50000 تومان
پالت چوبی 80*120
پالت چوبی یورو به ابعاد 120*80
قیمت : 70000 تومان الی 100000 تومان
                                                                                                                               
پالت چوبی یورو


فروش پالت پلاستیکی در کرج و تهران

قیمت پالت چوبی

قیمت پالت پلاستیکی

فروش پالت چوبی در کرج و تهران

facebook
googleplus
twitter
rss
صفحه اصلي | درباره شرکت | تماس با ما | نقشه سایت
کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت آذر پالت ميباشد.